Kijk hier voor de eerste hint

Misschien heb jij niet alle informatie zelf. Je hebt elkaar nodig. 

Kijk hier voor de tweede hint

Het helpt als je een tafel tekent op een stuk papier. Verzamel alle informatie om te zien waar het mogelijk is om te zitten voor de familieleden en Jonathan.

Kijk hier voor de derde hint

Andrew zit tussen Hannah en George in.

Kijk hier voor de vierde hint

Benjamin zit op stoel 1